Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Sotainvalidien Veljesliiton piiri täyttää 75 vuotta

Sotainvalidien Veljesliiton Varsinais-Suomen piirin perustava kokous pidettiin Turussa marraskuussa 1944. Paikalla oli edustajia 15 silloisesta sotainvalidiosastosta, jotka toimivat suoraan liiton alaisina. Suomessa elää vielä lähes 1500 sotainvalidia. Piirin alueella on sotainvalideja 90, puolisojäseniä 500 ja tukijäseniä 210. Sotainvalidien keski-ikä on jo 95 vuotta. Piiriin kuuluu kahdeksan osastoa: muun muassa Mynämäen, Naantalin seudun ja Raision-Maskun osastot. Osastoja on ollut enimmillään 31, mutta kun osastojen jäsenmäärä on laskenut, niin niiden jäsenet ovat liittyneet toimintakelpoiseen naapuriyhdistykseen tai suoraan piirin henkilöjäseniksi. Suunnitelmien mukaan viimeiset osastot purkautuvat 2019–2020 ja tällöin vastuu siirtyy piirille, joka jatkaa ainakin vuoden 2022 loppuun asti. Sotainvalidipiiri lopettaa toimintansa, kun elossa on alle 20 sotainvalidia. Tällöin Sotainvalidien Varsinais-Suomen Perinneyhdistys ottaa huoltovastuun viimeisistä sotainvalideista ja leskistä sekä vastaa sotainvalidien perinteen vaalimisesta Varsinais-Suomessa yhteistoiminnassa muiden veteraanijärjestöjen kanssa. Piirin varat käytetään sotainvalidien ja heidän puolisoidensa sekä leskiensä hyväksi. Osastot ja piiri kustantavat jäsenilleen jalkahoitoja, ikkunanpesuja ja erilaisia virkistystilaisuuksia, joista kuukausilounaat ovat suosittuja. Alkuaikoina yksi piirin päätehtävä oli ammattikoulutukseen ja työhön sijoitukseen ohjaaminen, koska sodasta palanneet sotavammaiset olivat kykenemättömiä entiseen ammattiinsa. Osa lähti sotaan valmistautumatta mihinkään ammattiin ja palasi sodan jälkeen työrintamalle, mutta vammautuneena huomattavasti heikoimmin edellytyksin kuin terveet. Toinen tärkeä tehtävä oli asunnon hankkimisen auttaminen sotainvalidiperheille. Suomen kansalle näkyvin asia sotainvalidityössä on ollut valtakunnallinen Sotainvalidien syyskeräys. Valtakunnallinen keräys järjestettiin viimeisen kerran vuonna 2005, mutta tämän jälkeen osastot ovat olleet veteraanijärjestöjen yhteisessä Veteraanivastuu-keräyksessä. Jos sotainvalidin haitta-aste on yli kymmenen prosenttia, hänellä on oikeus saada kotikunnalta valtiokonttorin kustantamat maksuttomat kotiin vietävät palvelut. Kun kotona asuminen ei enää ole mahdollisista, hän pääsee valtiokonttorin kustantamaan laitoshoitoon.