Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Aluehallintovirasto antoi Nousiaisiin vesikriisimoitteita

Nousiaisten kunta ei saanut aluehallintovirastolta täysin puhtaita papereita runsaan puolentoista vuoden takaisen vesikriisin hoidosta. Kanteluun kantaa ottanut aluehallintovirasto kiinnittää kunnan huomiota viranhaltijan virkavapaata koskevien säännösten noudattamiseen ja kuntalaisten tiedusteluihin vastaamiseen. Kunnanjohtaja antoi ennen joulua 2017 tekniselle johtajalle suullisesti luvan kahden viikon vapaan pitämiseen. Epäselväksi on jäänyt, tekikö tekninen johtaja hakemuksen kirjallisesti. Vapaa osui vesikriisin aikaan. Aluehallintoviraston mukaan kunta ei täyttänyt lakimääräisiä edellytyksiä virkavapaan myöntämisessä, koska asiassa ei ole tehty kirjallista päätöstä. Lisäksi epäselvyyttä on siitä, oliko virkavapaan palkallisuudesta sovittu kunnan hallintosäännön mukaisesti. Kantelussa on moitittu kunnan tiedottamista vesihuollon häiriötilanteessa. Aluehallintovirasto toteaa, että myös sosiaalisen median kautta tuleva palaute on tarkoitettu kunnalle vastavuoroisen viestinnän kanavaksi. Virasto huomauttaa, ettei kunnalla ole velvollisuutta Facebook-sivujen ylläpitoon. Jos sivuja kuitenkin ylläpidetään, niiden kautta tulleisiin kysymyksiin tai muihin palautteisiin on tarpeen vastata. Aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue on tutkinut kantelun muuten, mutta vesihuoltolain alaiset asiat ovat käsittelyssä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa ja terveydensuojelulakiin liittyvät asiat aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella.