Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Kiitos Vehmaan talousvedestä

Kiitos talousveden jakelusta vehmaalaisille vuoden 2018 alusta vastanneelle Vehmaan Vesi Oy:lle talousvedestä, joka on ainakin viimeiset neljä kuukautta ollut niin sakatonta, että olen voinut jo kuukausi sitten ilmoittaa toimitusjohtajalle, ettei sovintosopimuksen mukaista kolmen kuukauden välein tapahtuvaa suodattimen vaihtoa tarvitse tehdä. Aluehallintoviraston 11.7.2019 päätös 9.10.2017 kanteluuni sai minut tarkistamaan päivän tilanteen uudestaan Vehmaan kunnan Savilan kellariin asennuttamasta sakkasuodattimesta. ”Sakkakontrolleri” oli edelleen sakaton. Se merkitsee, että ainakin lähinaapurustokin saa vastaavanlaatuista talousvettä ja ilmeisesti muutkin kunnan talousvesiliittymien haltijat. Kiertämättä puukkoa haavassa totean taistelleeni kelvollisen talousveden puolesta jo viime vuosituhannen lopusta alkaen. Nyt tilanne näyttää aika valoisalta. Kiitos kaikille Vehmaan kunnan alueen talousveden tuottamiseen osallistuville kuraportaasta johtoon asti. Aluehallintoviraston 8-sivuinen päätös selvityksineen ja arviointeineen kertoo talousveden valvonnan ohjeistuksen ja toimenpiteiden kirjausten olleen muun muassa talousveden valvontatutkimusohjelman osalta 1.1.2016 alkaen lähes neljä vuotta ”retuperällä” jopa niin, että kyseisen päivitetyn version Uudenkaupungin  ympäristöterveydenhuolto aluehallintovirastoon vasta 20.6.2019 ja pyytää siitä aluehallintoviraston ja Ely-keskuksen yhteiseltä talousvesityöryhmältä lausuntoa 31.8.2019 mennessä. Vasta sen jälkeen ”uusi päivitetty valvontatutkimusohjelma ja siitä saadut lausunnot voidaan toimittaa Ilmari Heinoselle”. Kaupungin viranhaltijan selvityksen mukaan ”vesilaitosta on kehotettu huuhtelemaan putkistoja tarpeen vaatiessa mm. Ilmari Heinosen reklamaatio huomioiden ja laitoksen antamien tietojen mukaan näin on myös tehty”. Arviointiosassa aluehallintovirasto kirjaa muun muassa: ”Tarkastuskertomuksesta (3.11.2017) ilmenee, ettei tehtyjä toimenpiteitä ole kirjattu. Asiakirjoista saa selviytys on osittain ristiriitaista. Aluehallintovirasto ei voi siten ottaa kantaa putkiston huuhteluun.” Korostan, että kannanotto koski aikaa ennen Vehmaan Vesi Oy:n olemassaoloa. Jos Savilaan juossut talousvesi ei ole tuottanut sakkaa suodattimeen neljään kuukauteen, jotain on tehty asiantilan parantamiseksi. Yksinkertainen mies – yksinkertaiset arviointimenetelmät. Ei siihen tarvita laboratoriota eikä ylempää korkeakoulutusta – maalaisjärki riittää. En toista muilta osin aluehallintoviraston päätöstä. Olen saattanut sen jo tiedoksi niille oleellisille tahoille, joille se ei ole jostain syystä aiemmin päätynyt. Jatkan Vehmaan alueella jaossa olevan talousveden laadun seurantaa Savilan kellarissa vesilaitoksen ”kontrollerin” avulla kaikkien Vehmaan vesiliittymien haltijoiden hyväksi korvauksetta ja kyseenalaistavista kunnan kirjauksista piittaamatta. Ilmari Heinonen se Savilan Ilu