Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Vehmaan hallintosäännöstä

Uudessakaupungissa hallintosäännön uudistus käynnistyi heti kuntaain voimaan tulon jälkeen 8.5.2015 päätyen eri vaiheiden jällkeen kaupunginhallituksen esitykseen 22.10.2018 ja valtuuston päätökseen 29.10.2018 ja voimaantuloon 1.1.2019. En puutu hallintosäännön asiasisältöön, vaan kiinnitän huomiota syvälliseen valmisteluun (mm. 17 lausuntopyyntöä eri tahoille ja 34 luottamushenkiön ehdotusta muutoksiksi, joisa 32 hyväksyttiin viranhaltijavalmisteluna syntyneen hallintosääntöesityksen jälkeen). Se kertoo ehdotuksen tehneiden luottamushenkilöiden tutustuneisuudesta päätettäväksi tuotuun asiaan. Vehmaalla samassa ajassa kyettiin tuottamaan kolme hallintosääntö-versiopäätöstä ”läpihuutojuttuina”. Ensimmäinen 1.4.2018 voimaantullut versio todettiin jo viikko voimaantulonsa jälkeen osin virheelliseksi ja seuraava versio tuli voimaan 1.8.2018. Siinäkin paljastui oleellisia puutteita, joihin mm. aluehallintovirasto kiinnitti kanteluni johdosta kunnan huomiota. Kolmas yrittämä käynnistyi kunnanhallituksen 10.6.2019 esityksenä valtuustolle. Kiinnitin kunnanjohdon huomiota mm. lautakuntien esittelijöiden täydelliseen nimeämättömyyteen sekä toimialajohtajien yksilöinnin epämääräisyyteen heti saatuani aineiston käyttööni 14.6.2019. Pikakorjauksena valtuustossa 17.6.2019 on kirjattu yhden kohdan virke kuulumaan seuraavasti: ”Lautakunnan esittelijän (toimialajohtaja) ollessa esteellinen tai estynyt, ao. lautakunnassa voidaan asia nimetyn sijaisen lisäksi ratkaista myös puheenjohtajan selostuksen perusteella.” Aiempaan tekstiin tuli vain toimialajohtaja-lisäys. Se merkitsee kuitenkin oleellista. Aiemmat esittelijöiksi kirjatut kirjastotoimenjohtaja sekä vapaa-aikasihteeri menettävät esittelyoikeutensa lautakunnissaan, koska eivät ole toimialajohtajiksi kirjattuja. Sijaan tulevat rehtori-koulutoimenjohtaja sekä hallinto- ja taloussuunnittelija, miten muutosta viimemainitun tehtäväkentän osalta sitten tulkitaankaan. Lisäksi kirjaus estää rakennustarkastajaa toimimasta esittelijänä rakennusvalvonta-asioissa, koska ei ole toimialajohtajaksi kirjattu. Maankäyttö- ja rakennusasetus (4. pykälä) ja sen kommentaari kuitenekn edellyttävät: ”Rakennustarkastaja on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvissa tehtävissään kunnan rakennusvalvontaviranomaisen alainen.” Kyseinen esittelyoikeus puuttui aiemmistakin versioista, joten siltä osin kuin maankäyttö- ja rakennuslain alaisia asioita on esitelty ja käsitelty ylipäänsä teknisessä lautakunnassa 1.4.2018 jälkeen, on menetelty säädösten vastaisesti. Kunnanjohtaja sai 20.5.2019 kunnanhallitukselta valtuudet hankkia lainopillisia palveluita, kuten tämä lehti uutisoi 11.6.2019. Juttu viittaa kuntalaisen valitusoikeuden selvittämiseen. Hallussani oleva jyväskyläläisen asianajotoimiston lausuma oikeudenkäyntikuluineen, kunnanhallituksen kannaksi kunnallisvalitusasiassa kielii selkeästi kuntalaisen muutoksenhakuoikeuden rajoittamispyrkimyksestä vajaa tuhat euron oikeudenkäyntikuluvaatimuksella. En kommentoi asiaa enempää –  aika näyttää, voittaako totuus vai asenteellisuus. Korkein hallinto-oikeus on kuitenkin oikeuttanut Heinosen toimmimaan Ilmarin päivänä 2019 tekemällään päätöksellään siten kuin olen toiminut kyseisessä, tämän lehden 18.1.2019 uutisoimassa KHO:n vuosikirjapäätöksen tapauksessa. Ilmari Heinonen Se Savilan Ilu Vehmaan kunnan hallintosääntö on laadittu Suomen Kuntaliiton mallisäännön mukaisesti. Vastaamme lisäksi kaikille kuntalaisille yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti heidän kirjelmiinsä ja aloitteisiinsa, samoin myös eri hallintoviranomaisten (muun muassa hallinto-oikeus, korkein hallinto oikeus ja aluehallintovirasto) selvitys- ja muihin pyyntöihin. Heinoseen liittyviä erilaisia toimenpidekirjauksia merkittiin Vehmaan kunnassa yli 200 kpl vuonna 2018. Näitä olivat muun muassa erilaiset Heinosen aloitteet, kirjelmät, tiedustelut, oikaisuvaatimukset, valitukset yms. ja vastaukset niihin sekä kunnan selvitykset ja vastineet muille eri hallintoviranomaisille. Valitusoikeus on kuntalain mukaan asianosaisella, jota päätös koskee tai kunnan jäsenellä (asukas tai omistaa kiinteistön). Vuonna 2018 kunnan jäsen valitti mm. allekirjoittaneen lakisääteisestä virkavapaudesta, sairausloma, kirurginen toimenpide. Lisäksi kunnan jäsen valitti eräästä päätöksestä hallinto-oikeuteen sillä perusteella , että kunnanhallituksen päätöksessä oli lyhennetty kuntalaki väärin; KunL vai KuntaL ? Nämä vain muutamina esimerkkeinä valituksista, en kommentoi em. tapauksia enempää, vaan jätän asian lukijan ja kuntalaisten arvioitavaksi. Olen aiemminkin jo todennut, että virheitä varmasti on sattunut ja sattuu jatkossakin kaikessa inhimillisessä toiminnassa. Kukaan viran- tai toimenhaltija tai luottamushenkilö ei kuitenkaan tee virheitä tarkoituksella tai tahallisesti. Kaikki virheet, jotka aluehallintovirasto, hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus on todennut, on aina korjattu. Vehmaan kunnan viran- ja toimenhaltijoiden sekä luottamushenkilöiden hyvällä yhteistyöllä ja lukuisilla työtunneilla kuntaamme on valmistunut uusi hieno hirsirakenteinen yhtenäiskoulu, joka aloittaa toimintansa lukuvuoden alkaessa elokuussa. Uusi koulumme on herättänyt myös valtakunnallista kiinnostusta. Todettakoon, että koulun rakentamiseen liittyvästä päätöksenteosta on myös valitettu hallinto-oikeuteen ja tehty kantelu aluehallintovirastolle. ”Työn alla” ovat lisäksi kaikille kuntalaisille tarkoitettu koulun läheisyyteen valmistuva lähiliikuntapaikka, Kirkonkylän koulun remontti päiväkotia varten sekä kirjaston tilojen laajennus. Nämä hankkeet ja niiden loppuunsaattaminen sekä kunnan talouden tasapainottaminen, palveluiden turvaaminen ja kuntamme säilyttäminen itsenäisenä ovatkin toiminnan painopisteinä eikä hallinto-oikeudellinen juupas-eipäs- keskustelu tiedotusvälineissä. Uskon myös kuntalaisten olevan samaa mieltä. Ari Koskinen kunnanjohtaja Vehmaan kunta