Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Onnistunut palautepäivä Akselin sosiaalitoimella

Perusturvakuntayhtymä Akselin sosiaalitoimessa ideoitiin uudenlainen asiakaspalautteen keruutapa, ja järjestettiin pop up -palautepäivä Mynämäen sosiaalitoimistossa. Toukokuisen tapahtuman järjestelyistä vastasivat Akselin työntekijät Suvi Sippola , Tuuli Alamäki , Sari Kaskinen sekä Kati Markkanen . Lisäksi etsivällä nuorisotyöntekijällä oli paikalla oma esittelypiste. Palautetta kävi antamassa arviolta 40–50 henkilöä. Asiakasmäärä oli järjestäjien mielestä ihan hyvä näin ensimmäiseksi kerraksi. Akselin asiakkaat asuvat kolmen kunnan alueella, joten osallistumisen haasteet pitkistä välimatkoista johtuen olivat tiedossa. Pop up -päivään osallistuneet asiakkaat kokivat uuden, erilaisen palautteenantotavan mielekkääksi ja helpoksi. Palautetta sai antaa neljässä eri toiminnallisessa pisteessä. Asiakkaat olivat ilahtuneita myös siitä, että oli mahdollisuus keskustella työntekijöiden kanssa ja kahvitella palautteenantamisen lisäksi. Lastensuojelun ja perhepalveluiden asiakkaita ei juuri käynyt antamassa palautetta, mistä johtuen päivän tulokset voidaan yleistää koskemaan lähinnä vammaispalvelun ja aikuissosiaalityön palveluita.   Saadun palautteen mukaan asiakkaat kokivat, että palvelu Akselin sosiaalitoimessa on asiantuntevaa ja on parantanut heidän elämäntilannettaan. Asiakkaat ovat kokeneet saaneensa osallistua riittävästi omien asioidensa hoitoon ja päätöksentekoon. Palautteen mukaan kehitettävää on työntekijöiden tavoitettavuudessa, sähköisissä palveluissa sekä palveluiden piiriin hakeutumisen helppoudessa. Asiakkaiden kokemukset vaihtelivat sen suhteen, miten hyvin tapaamisaikoja saa sekä miten hyvin työntekijöillä on aikaa perehtyä asiakkaan asioihin. Hajontaa oli myös siinä, miten hyvin asiakkaat kokevat saavansa tietoa heitä koskevista palveluista ja etuisuuksista.   Yhdessä pisteessä asiakkaat saivat arvioida palvelun laatua valmiiden sanalappujen avulla, palveluittain. Lastensuojelusta ja perhepalveluista saatiin vain muutama lappu, joiden mukaan kehitettävää on asiakkaan kohtaamisessa sekä tasavertaisessa kohtelussa. Aikuissosiaalityöstä ja työllisyyspalveluista tuli eniten palautetta. Aikuissosiaalityö sekä työllisyyspalvelut sai kiitosta asiantuntevasta, rohkaisevasta ja ymmärtävästä palvelusta. Palautteen mukaan palvelu on myös luotettavaa, asiallista sekä ystävällistä ja kunnioittavaa. Kokemusta oli toisaalta myös liiasta kiireellisyydestä sekä jäykkyydestä. Vammaispalvelut saivat myös paljon palautetta. Palvelu on asiakkaiden mukaan ystävällistä, tasapuolista ja luotettavaa. Ainoa kriittinen palaute tuli kiireisyydestä.   Asiakkaat saivat unelmoida unelmien sosiaalitoimistoa. Sellaisessa aukioloajat ulottuvat myös ilta-aikoihin, ja joka kunnassa on oma sosiaalitoimisto. Tiloista tuli paljon ehdotuksia. Toiveena on esteetön ja viihtyisä toimisto, jossa on hyvät odotustilat. Odotustiloihin toivotaan kukkia, TV:tä, radiota, hienoa kalustusta, vesipistettä sekä maksutonta kahvia. Unelmien sosiaalitoimistossa on myös kaksi virkailijaa, joista toinen hoitaa paperiasiat ja toinen juoma- ja ruokapuolen. Yli puolen tunnin odotuksen jälkeen saa ilmaisen aterian. Useassa palautteessa todettiin nykyisen toimiston toimivan hyvin.   Yhdellä pisteellä oli mahdollisuus antaa vapaata palautetta, jota tuli niukasti. Palautteessa toivottiin nopeutta puhelimeen vastaamiseen ja asioiden hoitamiseen. Mynämäelle toivottiin toimintaa, tiedotusta sekä vastaanottopäiviä. Lisäksi toivottiin että puhelinkeskuksella ja muulla henkilökunnalla olisi tietoa siitä, mitä kukin henkilö hoitaa. Mynämäen matalan kynnyksen Olkkaritoiminnan toivottiin olevan auki koko kesän. Vapaassa palautteessa todettiin myös palvelun olevan aina todella ystävällistä. Nimimerkki ”Todella tyytyväinen asiakas” totesi saaneensa hyvää apua ja neuvoa. Kerätyn palautteen joukossa oli myös ikäihmisten palvelulinjaa koskeva palaute, jossa toivottiin enemmän aikaa asiakkaille sekä siivousapua.