Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Jätevesien käsittelyssä määräaika loppusuoralla

Vielä on muutama kuukausi aikaa muuttaa haja-asutusalueella pohjavesialueella tai sadan metrin päässä vesistöstä sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät lain mukaisiksi. Mynämäessäkin kuntalaisten on nyt mahdollisuus pyytää neuvontaa Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskukselta Valonialta, sillä kunta liittyi takaisin sen vesiensuojeluyhteistyöhön. Tekninen lautakunta päätti asiasta kesäkuun kokouksessaan. Kaikki muut Vakan alueen kunnat ovat yhteistyössä jo olleetkin mukana. Mynämäen, Nousiaisten ja Maskun ympäristösihteerit Laura Ahtiainen ja Katja Holttinen toivovat, että asukkaat ja mökkiläiset hyödyntäisivät nyt ensisijaisesti Valonian jätevesineuvojia. – Asian selvittäminen vaatii usein käyntiä kiinteistöllä, ja tällaiseen yleisneuvontaan meillä ei viranomaisina ole resursseja. Lisäksi Valonian neuvonta on puolueetonta ja maksutonta, kun taas esimerkiksi laitevalmistajat edustavat aina sitä omaa järjestelmäänsä, Holttinen muistuttaa. – Neuvoa kannattaa aina pyytää, jotta vältytään esimerkiksi turhilta investoinneilta, muistuttaa Valonian vesiasiantuntija Katariina Yli-Heikkilä. Neuvontakäyntejä tehdään vain lokakuun loppuun, ja jätevesineuvojien kalenterit ovat täyttymässä, joten viimeisiin viikkoihin asiaa ei kannata jättää.   Kiinteistönomistajat ovat alkaneet melko hitaasti tiedostaa, että määräaika on tulossa. Yhtenä syynä saattaa olla se, että lakia on vuosien varrella muutettu useasti. Ahtiainen muistuttaa, että sellaista ei nyt ole tulossa. – Hallitukselle ei ole jätetty mitään muutosesitystä, ja ympäristöministeriöltä on tullut selvä viesti, että määräaika pitää. Ahtiaiselle tulee päivittäin puheluita erityisesti poikkeamislupiin ja vapautuksiin liittyen. Hän muistuttaa, että kiinteistönomistajan iän mukaan määräytyvä vapautusmahdollisuus koskee vain vakituisia asuntoja, ei mökkejä.   Mynämäessä, kuten ei Maskussa tai Nousiaisissakaan, ole olemassa kiinteistökohtaisia jätevesitietoja, ja niitä Ahtiainen on nyt keräämässä. – Olen nyt ryhtynyt keräämään kiinteistörekisteristä ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöjen omistajatietoja. Syksyllä, kun minulla on osoitetiedot, lähetän kiinteistönomistajille selvityspyynnöt. Pyydän lähettämään tiedoksi jätevesiselvityksen jätevesirekisteriä varten tai jätevesien käsittelyn poikkeamishakemuksen tai tiedon siitä, että on teetettynä jätevesisuunnitelma, joka myös toteutetaan. Asiaa ei tulla valvomaan ennen kuin rekisteri on valmis, jotta kaikkia kohdellaan tasapuolisesti. Ahtiainen on koonnut Mynämäen kunnan nettisivulle Ympäristö-sivuille Haja-asutusalueiden jätevedet -nimisen tietopankin, josta löytyy kiinteistönomistajien tarvitsemia lomakkeita kuten jätevesiselvitys sekä poikkeamishakemus ja siihen liittyvät liitteet. Niitä tulee myös saataville paperisina kunnanvirastoihin. – Minulta saa kyllä tukea liitteiden täyttämisessä, ne ovat aika vaativia, Ahtiainen myöntää.   Ahtiainen on tähän mennessä kartoittanut Mynämäessä 8-tien itäpuolisen Laajoen varren, jonne kirjeitä lähtee noin 200. – Kaikkiaan kiinteistöjä, joiden osalta asia pitää selvittää, on satoja, ehkä tuhatkin. En lähde määrää vielä arvioimaan, kuten en sitäkään, monellako sitten on puutteita, mutta varmasti monella koska kuntaan ei ole niitä koskevia toimenpidelupahakemuksiakaan tullut. Holttinen toteaa, että Mynämäessä on yllättävän paljon ranta-aluetta: – Merenrantaa, kaksi jokea, muutamia järviä ja pienempiäkin vesistöjä, kuten tekolammikoita, jotka myös otetaan mukaan. Sekä useampia pohjavesialueita, joissa niin Mynämäessä kuin Maskussa ja Nousiaisissakin on umpisäiliöpakko.   Kiinteistönomistajat voivat itse suuntaa-antavasti tarkistaa esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen sata metriä karttapalvelusta, kuuluuko oma kiinteistö vyöhykkeen sisälle. Paikkatietoaineisto on kuitenkin puutteellinen ja lopullisen tulkinnan tekee aina viranomainen.   Jätevedenkäsittelyjärjestelmien tehostaminen ranta- ja pohjavesialueilla on toteutettava 31.10. mennessä, elleivät järjestelmät jo täytä vaatimuksia. Valoniaan voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai www.valonia.fi/hakku -nettisivulla yhteydenottolomakkeella. Kaikkien Vakan alueen kuntien jätevesineuvojana Valoniassa on Marika Karulinna 040-1831504. Neuvontakäynnillä kiinteistönomistaja saa tiedon tarvitseeko kiinteistön jätevesijärjestelmää uudistaa ja mitkä käsittelymenetelmät sopivat kyseiselle kiinteistölle. Uusi paikkatietoaineisto: www.ymparisto.fi/satametria