Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Vehmaan säästölistalla kotihoidon tehostaminen ja vammaispalvelujen tuottaminen omassa kunnassa

Vehmaan kunnanvaltuusto hyväksyi maanantaina vuosille 2019–2022 talousohjelman, johon jokainen kunnan toimiala on laatinut oman alansa osalta tasapainotusohjelman yksilöityine toimenpiteineen. Ohjelmaa noudattamalla taseeseen kertynyt alijäämä on mahdollista saada nollattua suunnitelmavuosien kuluessa. Kunta tavoittelee toimintamenoissaan kuluvana vuonna 0,5 prosentin säästöä ja ensi vuonna kahden prosentin säästöä verrattaessa vuoden 2019 talousarvioon. Lisäksi kunta edellyttää, että vuosina 2021 ja 2022 toimintakate säilyy vuoden 2020 tasolla eikä nouse. Talousohjelmaa käytetään harkinnanvaraisen valtionosuuden hakemuksen liitteenä sekä toimitetaan valtiovarainministeriölle arviointimenettelyä varten. – Toivottavasti talousohjelma otetaan valtion suunnalla vakavasti, ja katsomme miten se vaikuttaa vuoden 2019 tilinpäätökseen. Jossain vaiheessa valtio voi määrätä kuntajakoselvittäjän, jos arviointiryhmän tekemä työ ei lähde kääntämään talouden kokkaa ylöspäin, kunnanjohtaja Ari Koskinen sanoi. Säästöjä yritetään nipistää hieman joka alalta. Kuntatiedotteen mainoshintoja korotetaan, kunnan työntekijöiden käytössä olevien monitoimikoneiden ja tulostimien määrää vähennetään ja yhdistysten muiden kuin lakisääteisten avustusten jakamisesta luovutaan vuosiksi 2020–2022. Liikuntahallin tuntihintaa korotetaan 35 eurosta 40 euroon. Liikuntahallin valvojan ja siivoojan tointa ei täytetä, vaan siivous hoidetaan ostopalveluna. Tekninen toimi hakee 150 000 euron myyntituloja metsän myynnistä, uusii liikuntahallin valaistuksen käyttökustannuksiltaan edullisempiin led-valoihin, luopuu vuokratuista varastotiloista ja pohtii kiinteistöjen lämpötilojen laskemista 1–2 asteella. Asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen liittyminen kunnan järjestämän jätehuollon piiriin toisi vuositasolla säästöä 20 000 euroa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa esitetään kotihoidon tehostamista, terveyskeskuksen vuodeosaston lakkauttamista Vehmaalla ja tehostetun palveluasumisen vähentämisestä jatkossa kolmesta kahteen osastoon. Tilalle esitetään kotisairaalatoiminnan aloittamista sekä vammaisten ja vanhusten asumispalveluiden ja tukiasuntojen sijoittamista entisiin terveyskeskuksen vuodeosaston tiloihin. Tavoitteena on alentaa yli 75-vuotiaiden tehostetun palveluasumisen piirissä olevien vanhusten määrää lähemmäs valtakunnallista keskiarvoa. Koulutoimessa säästöjä tuo uusi yhtenäiskoulu, jonka ansiosta jäävät pois apulaisrehtorin palkkaus ja osa hallinnon kustannuksista. Keittiöhenkilökunta ja siistijä keskittyvät uuteen kouluun ja työt selkeytyvät. Koulunkäynnin ohjaajista osan työsopimusta ei jatketa. Ensi vuoden aikana päiväkotirakennuksesta pystytään luopumaan, kun varhaiskasvatus muuttaa Kirkonkylän koululle. Kirjastossa säästetään sijaismäärärahoissa, kun sijaisena työllistetään TE-keskuksen palkkatukeen oikeutetuttu henkilö. – Nämä pienet purotkin ovat tärkeitä, mutta olisi hyvä pohtia, miten pääsisimme puuttumaan erikoissairaanhoidon kuluihin. Me emme ole eläneet yli varojemme, vaan tilanteeseen on vaikuttanut erikoissairaanhoidon ennakoimattomat kulut plus veroprosentin alhainen efektiivinen tuotto, Koskinen kiteytti.