Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Kustavintien nopeusrajoitukset säilyvät lähes ennallaan – Ely-keskus taipui kuntien tahtoon

Varsinais-Suomen Ely-keskus on päättänyt olla ottamatta kaikkia suunniteltuja, alempia tienopeuksia käyttöön Kustavintiellä. Ely-keskus teki päätöksen asiasta 17.6. Ratkaisu perustuu kuntien lausuntoihin. Kustavintien nopeusrajoitusten laskemista vastustivat muun muassa Vehmaan, Taivassalon ja Kustavin kunnat. Kunnat puolustivat nykyisiä tienopeuksia muun muassa sillä, että pendelöintiä ei saa hankaloittaa. Lisäksi kunnat muistuttivat, että Kustavintiellä ajetaan todellisuudessa nykyisiä nopeusrajoituksia alempia nopeuksia.   Ely-keskus aikoo kuitenkin edelleen muuttaa nopeusrajoitusta muutamassa kohdassa Kustavintietä. Kustavintien rautatien tasoristeyksen kohdalla, Maskun ja Raision rajalla, nopeusrajoitus lasketaan Väyläviraston ohjeistuksen mukaisesti 60 km:iin/h. Kustavin Vartsalan saaressa lasketaan nopeusrajoitusta yleisnopeusrajoituksesta 70 km:iin/h liikenneturvallisuussyistä. Ely-keskus perustelee ratkaisuaan sillä, että tiellä on sattunut viime vuosina useita onnettomuuksia ja tien törmäysturvallisuudessa on puutteita, sillä tie on kapea ja reunassa on kallioleikkauksia. Kustavin keskustassa ei yhtenäistetä 40– 50 km/h:n nopeusrajoituksia 40 km:iin/h, mutta lauttarannan päässä pidennetään nykyistä 50 km/h nopeusrajoitusta vastaamaan aiemmin vuonna 2016 Ely-keskuksen tekemää nopeusrajoituspäätöstä. Kyse on muutaman sadan metrin matkasta. Lauttarantaan jää kuitenkin nopeusrajoitukseksi 40 km/h. Nopeusrajoitukset astuvat voimaan, kun uudet merkit on asetettu maastoon. Kaikki muutokset toteutetaan lähiaikoina.   Vehmaan ja Taivassalon kunnat esittivät lausunnossaan alikulku- tai ylikulkusillan rakentamista Pyheen liittymän kohdalle. Tähän Ely-keskus vastaa, että alikulun tai ylikulkusillan rakentaminen olisi kallista, eikä Ely-keskuksilla ole ollut viime vuosina juuri lainkaan rahoitusta uusien investointien toteuttamiseen. Mynämäen kunta on kuitenkin parantamassa liittymäaluetta MAL-hankkeena tämän kesän aikana muun muassa suojatie- ja kevyen liikenteen väyläjärjestelyin. Lisäksi kunnat ehdottivat, että Kustavintiellä olisi muuttuvia nopeusrajoituksia sääolosuhteiden mukaan ja teiden kunnossapitoa parannettaisiin. Ely-keskus toteaa vastauksena kunnille, että muuttuvien nopeusrajoitusten rakentaminen ja ylläpito on kallista, joten niiden toteuttamiseen ei ole mahdollisuuksia –  päinvastoin, jo olemassa olevia laitteita on jouduttu purkamaan. Lisäksi Ely-keskus toteaa, että teiden huono kunto on tiedossa, mutta valitettavasti tänä vuonna rahoitusta on vain Kaitainen –  Kustavin keskusta -välisen tieosuuden päällystämiseen. Kustavintien muita osuuksia päällystetään uudelleen lähivuosien aikana. Siihen saakka tietä pidetään kunnossa tarvittaessa paikkauksin.   Kustavin kunta esitti Kustavintien leventämistarpeen Vehmaan Y-tien risteyksen ja Kustavin välillä. Ely-keskuksen mukaan tien levennys edellyttäisi maanlunastusta, tiesuunnitelman laatimista ja uuden tiepohjan rakentamista, eikä tienpidon rahoitus riitä näihin toimenpiteisiin.   Maskun kunta esitti lausunnossaan kevyen liikenteen väylän rakentamista Tanilantien ja Simolantien väliselle tieosuudelle Seikelän koulun oppilaiden liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Ely-keskus toteaa, että kyseisestä kevyen liikenteen väylästä on laadittu alustava esiselvitys, mutta Ely-keskuksella ei ole rahoitusta myöskään tämän kevyen liikenteen väylän rakentamiseen.