Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Kuntalaiselta kantelu hidastelusta Huolin koulun remonttiasiassa

  Yksityinen kuntalainen on tehnyt Aluehallintovirastolle (Avi) hallintokantelun Mynämäen kunnan toiminnasta Huolin kyläkoulun remontin alkamisen hitaasta etenemisestä. Kantelija ihmettelee, miksei kunnanvaltuuston jo vuosi sitten, 14.5.2018, tekemä korjauspäätös ole edennyt toimenpiteisiin, ja moittii sekä kunnanjohtaja Seija Österbergin , teknisen johtajan Vesa-Matti Euran että kunnan kasvatus- ja sivistysosaston toimintaa asiassa. Kantelija näkee asian erityisen ongelmalliseksi siksi, että kohtuuttomasti pitkittynyt korjaustoimien aloitus pitkittää tarpeettomasti koululaisten olemista väistötiloissa, jossa niin lapsilla kuin henkilökunnalla on ilmennyt sisäilmasta johtuvia terveydellisiä ongelmia.   Aluehallintovirasto on antanut Mynämäen kunnanhallitukselle mahdollisuuden antaa kantelussa mainituista seikoista kirjallisen selvityksen ennen asian ratkaisemista. Määräaika on 11.6. Kunnanhallitus kokoontuu seuraavan kerran 10.6. Kantelukirjeeseen sisältyviin työntekijöiden terveydellisiin oloihin liittyviin asioihin Avi ei pyydä kunnalta selvitystä, koska ne on hallintolain mukaan siirretty Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen käsiteltäviksi.   Kantelussa tuodaan esille, että kunnanvaltuusto on jo vuosi sitten päättänyt koulun korjaamisesta ja myöntänyt siihen tarvittavat määrärahat. – Korjauksia ei siltikään lähdetty toteuttamaan, vaan pitkitettiin päätöksenteon kiemuroilla, vaikka samalla tiedettiin että väistötiloista kantautuu ahkeraan tietoa terveysongelmista. Tämä pitkittely jatkuu edelleen, kantelija toteaa. Korjausmäärärahaa käsiteltiin valtuustossa toisen kerran joulukuussa 2018, kun kustannusarvio nousi 100 000 eurolla, ja hankesuunnitelma ja määräraha tuli hyväksytyksi tuolloinkin. Kantelija muistuttaa, että kaikilla kerroilla, kun kyläkouluja on valtuustossa käsitelty, on valtuuston kanta ollut Huolin kyläkoulun puolesta. Kantelija ihmettelee, että siitä huolimatta kunnanjohtaja ei ole edesauttanut valtuuston päätöksen toimeenpanoa. Teknisen osaston toimintaa kantelija arvostelee siitä, että kunnan muissa korjaus- ja rakentamispäätöksissä on tarpeen mukaan teknisen johtajan tekemänä tehty kiireellisyyspäätöksiä korjauksien nopeuttamiseksi, mutta tässä asiassa ei, vaikka kyse on lasten terveydestä. Kantelija epäilee, että hidastelulla pyritään tavalla tai toisella kumoamaan päätös. Kantelija tuo esille myös, että väistötilat ovat huolestuttaneet Huolin koululaisten vanhempia alusta asti. Tiloissa on tehty remontteja useaan otteeseen, ja viimeisten teknisten tutkimusten mukaan ne on todettu terveeksi. Kantelija kuitenkin kritisoi sitä, että päätöksenteossa on katsottu ainoastaan teknisiä tuloksia, ei terveydellisiä, joista on muun muassa työterveyshuollossa tietoa. Hän tuo esille, että kuluvan vuoden keväällä on lääkärin lausunnolla ainakin neljää työntekijää kielletty työskentelemästä oppilastiloissa terveydellisiin syihin vedoten. – Lapsilla on koko vuoden ollut eri sijaisia ja nyt vain vauhti kiihtyy, kantelija toteaa.