Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

”Väestöennuste on turhan pessimistinen” – Kunnat tavoittelevat lisää asukkaita monin keinoin

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n väestöennuste ei lupaa väestöryntäystä Vakan alueen kuntiin. Ennusteessa heikoimmalta näyttäisi Mynämäen ja Nousiaisten tulevaisuus. Näin kunnanjohtajat arvioivat ennustetta: Seija Österberg, Mynämäki: – Ennuste näyttää liian pessimistiseltä kehyskuntien osalta. En jaksa uskoa, että kaikki haluavat muuttaa vain kaupunkiin. – Valtatie 8:n parannustöiden valmistuttua, Mynämäestä Turkuun ajaa parissakymmenessä minuutissa ja se on vähemmän kuin esim Turun reuna-aleilta keskustaan työmatkaliikenteen aikana. Myös Uudenkaupungin suuntaan pääsee puolessa tunnissa. – Kaupungin läheisyyttä ja nopeita yhteyksiä tuleekin korostaa nykyistä enemmän. Tarjoamme maaseutumaisen vaihtoehdon kaupungin välittömässä läheisyydessä. Meillä asuminen on edullisempaa ja kunnassa on hyvät palvelut. Harrastusmahdollisuuksia löytyy kaikille perheen jäsenille. Uusi moderni terveyskeskus valmistuu parin vuoden sisällä. Se on varhaiskasvatus.- ja opetuspalveluiden ohella tärkeä peruspalvelu kaikenikäisille asukkaille. – Tavoittelemme noin 50 uutta asukasta vuosittain. Tonttivaranto mahdollistaa suuremmankin kasvun ja odotamme kerros- ja rivitalohankkeiden käynnistymistä. Teemu Heinonen, Nousiainen: – Ennuste vahvistaa aiempaa käsitystä siitä, että väestön kasvu keskittyy kohti suuria kaupunkeja. Varsinais-Suomen osalta huomio kiinnittyy Turkuun, jonka väestömäärä tulee merkittävästi kasvamaan. Ennusteen mukaan muun muassa Nousiaisten ja naapurikunta Mynämäen väestömäärä arvioidaan laskevan. Huomioitavaa on kuitenkin, että Nousiainen kuuluu Turun sisempään työssäkäyntivyöhykkeeseen, jonka ennustetaan kokonaisuudessaan kasvavan maltillisesti. Viimeisen vuoden sisällä Nousiaisissa väestömäärän muutos on ollut poikkeuksellisen laskusuuntainen, mutta tulevan kehityksen osalta olemme varovaisen optimistisia. – Nousiaisten kunta pyrkii arjen toiminnassa, kehittämistyössä ja kuntamarkkinoinnissa siihen, että Nousiainen olisi mahdollisimman tunnettu, erottuva ja vetovoimainen kunta. Nousiaisissa on monipuolinen tonttitarjonta, luonnonläheisyyttä sekä laadukkaat liikunta-, kulttuuri-, opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut. Ketterä hallinto ja nopeat lupamenettelyt mahdollistavat jouhean muuton. Eloisa ja vireä kuntayhteisö tarjoaa aktiviteettia ja harrastusmahdollisuuksia. Tarvittaessa suurten kaupunkien ja palvelukeskusten vilinä on nopeasti tavoitettavissa valtatie 8:n myötä. – Kunta pyrkii lisäksi kehittämistyössä vastamaan nopeasti uusien sekä nykyisten asukkaiden muuttuviin vaatimuksiin ja tarpeisiin. Tällä hetkellä uusien asukkaiden houkuttelun kärkenä ovat kunnan merkittävät hankkeet eli yhtenäiskoulun uudisosa sekä liikuntahalli. Tapahtumien osalta nostetaan esille Nousiaisten päivät 16.-18.8., jolloin tarjolla on muun muassa tonttihuutokauppaa. Tuoreimpana tempauksena Falkinkoskelle on hankittu Wibit-rata, jota on tarkoitus päästä testaamaan jo 29.5. Falkinkosken kesästarttitapahtuman yhteydessä. – Nousiaisten kuntastrategiassa ei ole esitetty erillisistä asukastavoitetta, mutta asukasmäärän kehitys on asetettu strategiassa yhdeksi keskeiseksi onnistumisen mittariksi. Ari Koskinen, Vehmaa: – Väestöennusteessa ei ole sinänsä mitään uutta, siinä tulee esille jo tiedossa ollut kehitys; väestön keskittyminen erityisesti pääkaupunkiseudulle ja maakuntakeskuksiin. – Vehmaan kunnan osalta syntyvyyden kehitys on ollut positiivinen, viime vuonna 2018, myönsimme 20 vauvarahaa, 300 €/syntynyt lapsi. Syntyneiden lukumäärä on mielestäni hyvä noin 2300 asukkaan kunnalle, toisaalta taas kuolleiden lukumäärä on ollut huomattavasti suurempi ja väkiluku on siten vähentynyt noin 30 henkilöllä. –  Uskomme vakaasti jatkossakin, että kuntamme pysyy elinvoimaisena erityisesti edullisten tonttien, 150 euron vauvarahan ja uuden hirsikoulumme ansiosta. Vesa Rantala, Taivassalo: – Toteutunut väestön kehitys Suomen Kuntaliiton julkistamassa taulukossa (Väestönkehitys kehyskunnissa ja kaupungeissa 2017-2018) ei vastaa Taivassalon osalta ennustetta nykyiseen tilanteeseen, koska Taivassalo oli Vakka-Suomen Sanomien levikkialueen ainoa väestönkasvua saanut kunta. Mikäli tarkastelua laajennetaan kattamaan koko viime maan hallituskauden, oli siinäkin Taivassalo väestönlisäystä saaneiden joukossa. – Taivassalon kunnan järjestämät palvelut ovat erinomaisessa kunnossa ja yksityinen palvelutarjonta on kattavaa. Meillä lähtee satasella edullisia tontteja keskustan tuntumasta. Muutaman kilometrin päässä keskustasta on kunnalla myytävänä myös omarantaisia tontteja oman vesialueen kera. – Kuntastrategiassa ei ole asetettu lukumäärää asukastavoitteelle. Olemme tunnettu merellisenä ja viihtyisänä hyvinvointikuntana, joka tarjoaa monipuoliset ja perheystävälliset asumis- ja nykyaikaiset asioimismahdollisuudet. Arto Oikarinen, Masku: – Ennuste on viime vuosien trendin mukainen ja sen pohjalta lähivuosien ennuste menee ympäristökuntien osalta juuri noin. Yli kymmenen vuoden päähän menevät ennusteet ovat hyvin epävarmoja, koska ihmisten käyttäytymistä on vaikea ennustaa. – Meillä on strateginen tavoite, että vuonna 2030 maskulaisia on noin tuhat enemmän kuin nyt. Tavoitteeseen pyritään monipuolisemmalla asuntotarjonnalla. Jouni Mutanen, Naantali: – On ollut tiedossa, että syntyvyyden lasku tulee vaikuttamaan voimakkaasti väestöennusteisiin ja tulee muuttamaan Tilastokeskuksen ennusteita. Sen huomioon ottaen Turun sisemmän kehän kuntien tilanne näyttää edelleen hyvältä mukaan lukien Naantali. – Huolehdimme asukasluvun kehittymisestä tarjoamalla mahdollisimman monipuolisesti omakoti-, rivitalo- ja kerrostalotontteja. Tarjoamme tulevina vuosina myös tontteja vapaarahoitteisiin tuotantoon, ARA-rahoitteiselle vuokratalotuotannolle sekä asumisoikeusasuntotuotantoon. Asuntomessuilla 2022 haluamme lisätä Naantalin kilpailukykyä vetovoimaisena asuinkaupunkina. Samoin ponnistelemme sen suhteen, että pystymme tarjoamaan kaupalle ja teollisuudelle tontteja ja näin tukemaan työpaikkojen kasvua. – Strategiamme mukainen kasvu on 150 asukasta vuodessa. Se edellyttää kyllä onnistumista hyvin. Atso Vainio, Uusikaupunki: – Tämä ennuste vahvistaa sen, että Uudenkaupungin strateginen linjaus on juuri oikea. Uudenkaupungin strategiassa lähdetään vastavirtaan. Kaupungin tavoitteena on 20 300 asukasta vuonna 2030. Se on kunnianhimoinen tavoite, eikä moni seutukaupungeista voisi uskottavasti lähteä tällaista edes tavoittelemaan. Meillä on toivoa ja mahdollisuuksia johtuen autotehtaan ja muidenkin yritysten tilanteesta. Meillä on pelimerkkejä. – Tavoitteemme velvoittaa meidät etsimään keinoja, joilla kääntää vallitseva suunta. Asuntotilanne on yksi tekijä, joka vaikuttaa väestökehitykseen, hyvä työmarkkinatilanne on toinen. Niiden lisäksi elämänlaatuun panostaminen on tärkeää. Menestyjiä ovat ne kaupungit, joihin 20– 40-vuotiaat haluavat muuttaa. – MDI:n analyysista nousee yksi Uudellekaupungille suuntaa-antava tekijä. Uudessakaupungissa maahanmuuttajien määrän täytyy kasvaa. Se on kaupungin elinvoiman tae ja se pitäisi täällä myös sisäistää. – Strategian toteuttamisessa tuleva hallitusohjelma on kuitenkin myös kriittinen, miten esimerkiksi liikenneinfraan satsataan. Saavutettavuus on se juttu. Veijo Katara, Kustavi: – Kustavin kunta kuuluu pendelöinnin näkökulmasta eittämättä Turun työssäkäyntialueeseen. Syntyvyys on asia, jonka eteen on tehty kunnassa pitkäjänteisesti työtä mm. maksuttoman varhaiskasvatuksen, 500 euron vauvarahan ja palvelutoiminnan osalta. Tämä on tuonut tunnustusta kunnalle lapsiperheystävällisenä kuntana. Myös kunnallisveroprosentin alhainen taso on myönteinen asia. Vuonna 2017 syntyi 7 lasta ja vuonna 2018 4 lasta. – Toisaalta lapsiperheiden houkuttelu muuttamaan kuntaan vaikuttaa positiivisesti lapsimäärään.