Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

U:gissa rakennettiin rivitaloa ilman aloituslupaa

Uudessakaupungissa on ollut vähän liiankin innokasta rakentamista. Rakennustarkastaja ja tarkastusinsinööri tekivät valvontakäynnin Uudessakaupungissa 17.12 2018 kiinteistölle, jolle oli myönnetty rakennuslupa 26.6.2018. Valvontakäynnillä Uussaaressa paljastui, että rakennustyömaan pohjalaatta oli jo valettu. Rakennushankkeesta vastaavat olivat laiminlyöneet huolehtimisvelvollisuutensa ryhtymällä rakennustöihin ennen rakennusluvassa määrättyjä aloittamisilmoitusta, sijainnin merkitsemistä ja aloituskokousta. Lisäksi rakennuksen pohja poikkesi rakennusluvassa hyväksytystä sijainnista noin 50 metriä ja oli käännetty 180 astetta. Laiminlyöntien ja väärän sijainnin vuoksi rakennustarkastaja ilmoitti, että rakennustyötä ei saa jatkaa ennen kuin hankkeelle on hyväksytty uusi vastaava työnjohtaja. Rakennustarkastaja teki uuden valvontakäynnin työmaalla 17.4.2019 ja havaitsi, että työmaalla oli kolme rakennusmiestä ja rakennuksen runkotyöt käynnissä. Rakennustarkastaja keskeytti työt ja lähetti rakennushankkeeseen ryhtyvälle keskeytysmääräyksen ja selityspyynnön. Rakennushankkeesta toimitettiin vastine 7.5.2019. Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta päätti pitää rakennushankkeen keskeyttämisen voimassa, kunnes hankkeeseen on hyväksytty vastaava työnjohtaja, sijainnin muutoslupa on käsitelty, aloitusilmoitus on tehty, aloituskokous on pidetty ja rakennusvalvontaan on toimitettu työnjohtajan lausunto tähän asti tehtyjen töiden määräysten- ja suunnitelmien mukaisuudesta. Lisäksi asiasta ilmoitetaan poliisille esitutkintaa varten, koska tekoa ja laiminlyöntiä ei voida pitää vähäisenä.