Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Maskun keskustaan uutta asunto- ja yritystilaa – Kunta laatii Kauppatien asemakaavaa kahdessa osassa

Maskun kunnan keskustaajamaan on tulossa uusia mahdollisuuksia asuntojen ja yritystilojen rakentamiseen. Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyisi Kauppatien asemakaavan ja kaavamuutoksen Maskuntien länsipuolen osalta. Kunnanhallitus päätti jakaa kaavan hyväksymiskäsittelyn kahteen osaan niin, että Maskuntien itä- ja länsipuolisista osista tehdään päätöksiä erikseen. Samalla hallitus palautti Maskuntien itäpuolisen osan uudelleen valmisteluun, jossa otetaan huomioon se, ettei yksi maanomistaja halua tehdä maankäyttösopimusta. Alustavien neuvottelujen jälkeen yksi maanomistajista ilmoitti, ettei hän tee aiemmasta suostumuksesta poiketen maankäyttösopimusta. Sopimuksen tarkoituksena oli sopia maanomistajan velvollisuudesta osallistua yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Varsinaisen maankäyttöratkaisun maanomistajat ovat hyväksyneet. Kaavahanke on käynnistynyt Maskuntien länsipuolella olevan maanomistajan toiveesta saattaa kaava ajanmukaiseksi. Kaava-alueeseen on lisätty Maskuntien itäpuolinen alue, koska se on ollut kaavoittamatta moottoritien rakentamisen takia. Tien länsipuolella on asemakaavoitettua aluetta, jossa kaavan käyttötarkoitus ei ole oleellisesti muuttunut. Itäpuolinen osa on pääosin uutta asemakaavaa, joka noudattaa yleiskaavaa ja keskustan rakennemallin maankäyttölinjauksia. Asemakaavalla mahdollistetaan elinkeinoelämän ja lähipalveluiden kehittyminen Maskun keskustassa. Palvelu- ja liiketiloille on tarkoitus varata alueita Maskuntien, Kauppatien ja Seikeläntien risteysalueiden tuntumaan. Arvioiden mukaan uudet palvelut vaikuttavat myönteisesti alueella jo toimiviin yrityksiin. Jos kaava toteutuu kokonaan, kuntakeskukseen tulee noin 200 uutta asuntoa, joista suurin osa sijoittuu kerrostaloihin. Asukasmäärän kasvu lisää muun muassa palveluiden ja joukkoliikenteen kysyntää. Masku tähtää siihen, että asunto- ja palvelutarjonnan lisäys sekä kevyen liikenteen kehittäminen lisäävät keskustan vetovoimaisuutta. Kauppatien asemakaavasta on muodostunut Maskussa melkoinen ikuisuushanke. Kunnanhallitus teki jo helmikuussa 2008 päätöksen Kauppatien kaavan laatimisesta ja keskusten pohjoisosan kaavamuutoksesta. Kyseessä oli noin 12 hehtaarin kaava-alue, jonka omistivat pääosin Maskun Osuuspankki ja yksityiset maanomistajat. Kaavoituspäätös syntyi sen jälkeen, kun valtatie 8:n yleissuunnitelma oli hyväksytty. Vuosien mittaan Kauppatien maankäyttöä valmisteltiin osana keskustan rakennemallihanketta. Varsinaista asemakaavoitusta ei kuitenkaan viety eteenpäin lähinnä siksi, ettei alueen pääomistajaksi pankkifuusion jälkeen tullut Lounaisrannikon Osuuspankki pitänyt kaavoitushanketta ajankohtaisena. Kaavoitus sai uutta vauhtia vuonna 2017, kun pankki esitti toiveita alueen toteuttamiseksi. Keskusteluissa todettiin, että rakennemallin maankäyttöratkaisut olivat pitkälti pankin toiveiden mukaisia. Kauppatien asemakaavan tavoitteena on Maskun keskusta-alueen tiivistäminen keskustan rakennemallin pohjalta niin, että Kauppatien ja Maskuntien varsille voidaan sijoittaa keskustamaista asumista ja palveluja. Rakennemallin mukaan Maskuntien varrelle on tarkoitus sijoittaa suurehko asuin-, liike- ja toimistorakennusten kortteli ja tien itäpuolelle asuinkerrostalojen alue. Huhtikuussa 2018 kunnanhallitus päätti nimetä kaava-alueen kehittämisalueeksi, jossa sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia erityisjärjestelyjä niin, että kunnalla on etuosto-oikeus pinta-alarajoituksesta riippumatta. Päätöstä perusteltiin maanomistuksen pirstoutuneisuudella ja kiinteistöjaotuksen hajanaisuudella.