Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Lasten ja nuorten psykiatriset ongelmat näkyvät koulussa – Uudessakaupungissa suunnitellaan tukiluokan perustamista

Uudessakaupungissa on useita kymmeniä lapsia ja nuoria, joilla on psykiatrisen tuen ja hoidon tarve. – Kun mukaan lasketaan Novidan Uudenkaupungin yksikön oppilaat, joiden oppilashuollosta kaupunki vastaa, psykiatrisen tuen tarpeessa on vähintäänkin 50 lasta ja nuorta, vt. opetustoimenjohtaja Arja Kitola toteaa. Tästä syystä opetus- ja kasvatuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Uuteenkaupunkiin perustettaisiin tukiluokka näiden lasten ja nuorten tukemiseksi. – Tällä hetkellä noin kymmenen oppilaan tuen tarve on niin vaativaa, että he eivät saa riittävää tukea pelkästään pedagogisen henkilöstön osaamisen avulla, Kitola perustelee. Tukiluokan perustaminen vaatii luokanopettajan viran muuttamista erityisluokanopettajan viraksi, työsuhteen täyttämistä 1.8.2019 alkaen sekä lisämäärärahaa psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaamiseksi tukiluokalle 1.8.– 31.12.2019. Lautakunta katsoo, että psykiatrisen sairaanhoitajan 16 600 euron lisämääräraha kuuluu sosiaali- ja terveyspalvelujen budjettiin.   Esitystä perustellaan sillä, että koulussa annettu mielenterveystyö on inhimillisempää, kun lapsi tai nuori voi jatkaa arkeaan omassa kasvuympäristössään. Tukiluokka voi ennaltaehkäistä psykiatrista erikoissairaanhoidon tarvetta ja se tulee myös kunnalle edullisemmaksi. Viime vuonna Uusikaupunki maksoi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille lapsi- ja nuorisopsykiatrian palveluista 205 738 euroa. Lisäksi kustannuksia on kertynyt osastohoitojaksoista. Osastohoidon hinta on 800 euroa päivältä. Jos lapsi ohjataan Lausteen Satulavuoren kouluun, päivähinta on 133 euroa. Satulavuoressa järjestetään opetus ainoastaan niille oppilaille, jotka ovat jatkuvassa osastohoidossa. Avohoidossa olevat oppilaat ovat hyvin heikon tuen varassa. Oppilaat on pääosin integroitu yleisopetuksen ryhmiin.   Uudessakaupungissa toimi vuosina 2009– 2014 kaksi tukiluokkaa, joissa opiskelivat vaativaa psykiatrista tukea tarvitsevat oppilaat. Ryhmät lakkautettiin säästösyistä vuonna 2014. Syksyllä 2018 perustettiin määräaikainen pienryhmä, joka on toiminut erityisluokanopettajan ja kahden koulunkäynninohjaajan voimin. Ryhmä on osoittautunut tarpeelliseksi, mutta kokemukset ovat osoittaneet, että ryhmään tarvitaan pedagogisen osaamisen lisäksi myös psykiatrista osaamista.