Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Kustavi vaatii sairaanhoitopiiriltä kustannustehokkuutta

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri hallitus päätti maaliskuussa käynnistää monivuotisen tuottavuuden kehittämisohjelman. Työssä käytetään apuna myös ulkopuolista konsulttia. Koska sote-uudistus ei edennyt viime hallituskaudella, sairaanhoitopiiri tekee tuottavuusohjelmaa yhteistyössä kuntien kanssa. Tavoitteena on saada aikaan koko maakuntaa koskeva toimenpideohjelma. Sairaanhoitopiiri on pyytänyt kunnilta lausuntoa tuottavuusohjelman laatimiseen 25.4. mennessä. Kustavin kunnanhallitus päätti maanantaina antaa lausunnon, jossa todetaan, että sairaanhoitopiirin esitys oli kunnan kannalta pääosin oikeansuuntainen. Kustavi kuitenkin haluaa korostaa vielä erityisesti sairaanhoitopiirin kustannustehokasta toimintaa. Kunta pitää omalta kannaltaan tuottavuusohjelmaa välttämättömänä. Suurin huoli liittyy siihen, ovatko esitetyt toimet riittäviä lähivuosien kustannuskehityksen hillitsemiseksi ottaen huomioon kuntien taloudellisen kantokyvyn.   Kustavin kunta pitää hyvänä ratkaisuna sitä, että sairaanhoitopiiri käyttää tuottavuusohjelman laadintaan ulkopuolista konsulttia. Kunta kuitenkin tähdentää, ettei kustannusten kasvun rajoittaminen saa johtaa hoidon laadun heikkenemiseen. Lisäksi Kustavin kunnanhallituksen keskustelussa nousi esille huoli siitä, että ambulanssikyyditykset toimisivat aukottomasti ja tavoittaisivat myös pienet kunnat. Kustavin kunnanhallitus toteaa lausunnossaan myös, että sairaanhoitopiirien maksuosuuksien kasvamiseen suhtaudutaan kriittisesti ja tuottavuuspotentiaalia pitäisi hakea erityisesti toimintoja tehostamalla ja järkevöittämällä. Lisäksi päällekkäisiä toimintoja pitäisi purkaa. Kustavin kunnan näkökulmasta koko maakunnan kattavat hoitoketjut ja palveluverkot on sovittava niin, että päällekkäisyyksiä ei pääse syntymään. Kustavin kunnanhallitus pitää sairaanhoitopiirin yksi sairaala -hanketta hyvänä esimerkkinä siitä, miten sairaanhoitopiiri toimintaa järkevöittämällä kuroi kokoon kahdeksan miljoonan euron säästöt.