Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Vaalikevään sanoista tulevan kauden tekoihin

Elämme jännittäviä aikoja. Suomessa käydään eduskuntavaalit tulevana sunnuntaina ja niiden jälkeen jo kuuden viikon kuluttua europarlamenttivaalit. Vaalikevät on aina innostavaa aikaa, kun ehdokkaita ja puolueita on mahdollista tavata merkityksellisten keskustelujen äärellä. Ehdokkaat ovat laittaneet itsensä kaikilta voimiltaan peliin omia ja puolueensa poliittisia tavoitteita sekä yhteiskunnallisia näkemyksiä edistääkseen. Huomionarvoista on se, että varsinainen työ alkaa vasta käytyjen vaalien jälkeen. Vaaliväsymykselle ei ole sijaa, kun hallitustunnustelut ja -neuvottelut käynnistyvät. Vaalikevään sanoista siirrytään varsinaisiin tekoihin. Keskeisintä tuossa tilanteessa on se, että valitut edustajat ja hallitusneuvotteluihin mandaatin saaneet puolueet alkavat koota kansalaisten ja yhteiskunnan kannalta rakentavaa, inhimillistä ja välittävää hallitusohjelmaa. Vaalit ovat merkityksellisiä myös kunnille ja maakunnallemme. Varsinais-Suomi on saanut elää positiivisen rakennemuutoksen aikaa. Tämä on merkinnyt työpaikkojen ja elinvoimaisuuden lisääntymistä. Maakuntamme työllisyystilastot ovat mukavaa tarkasteltavaa, kun ihmiset ovat voineet työllistyä. Keskeisenä tavoitteena tulee olla, että maakuntamme elinvoimaisuutta vahvistetaan edelleen. Positiivisen rakennemuutoksen vaikutuksia on vahvistettava ja tehtävä edellytyksiä sille, että maakunnassamme toimivien yritysten toimintaedellytykset vahvistuvat samalla kun avaamme ovia uusia mahdollisuuksia tuoville toimijoille. Koulutus on ollut maallemme kaikkina aikoina kantava ja tulevaisuuteen panostava teema. Sitä se on jatkossakin. Koulutustarjonnan kautta ja sitä vahvistamalla on mahdollisuus edistää tilannetta, jossa osaavaa työvoimaa on saatavilla ja jossa yritysten osaamistarpeisiin kyetään vastaamaan. Varsinais-Suomessa on tilausta myös tekniikan alan koulutuksen vahvistamiseen. Valtakunnallisesti on tarpeen tehdä panostuksia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukseen sekä Varsinais-Suomen kannalta tärkeisiin liikenneväylien kehittämiseen ja niiden parantamiseen. Uusien työntekijöiden saaminen edellyttää toimivia asuntoja. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistäminen on yksi osa-alue tässä yhtälössä. Elinvoimaisuuden edistämisessä ei tosin pidä vain esittää toiveita, vaan konkreettisin keinoin myös edistää kuntien omaa elinvoimaisuutta ja elinkeinopolitiikkaa. Kuntien omien toimenpiteiden kautta on mahdollista saavuttaa kunnissa toimiville yrittäjille paremmat toimintaedellytykset ja vetovoimaisuuteen perustuvan toimintaympäristön. Kaikilta osin tässä jännittävässä vaalikeväässä tarvitaan ennen kaikkea tahtoa, työtä, tulevaisuuteen panostamista ja – ennen kaikkea – rakentavaa yhteistyötä.   Juuso Alatalo Mynämäen kunnanvaltuuston puheenjohtaja