Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Seniorit ahtaalla

Johtavat valtion virkamiehet ja kaatunut hallitus ovat nähneet ikääntyvät turhana kulueränä ja syyllisinä kestävyysvajeeseen. Eläkkeisiin ja vanhustenhuoltoon ei tunnu rahaa liikenevän. Lehdistössä on lietsottu sukupolvien vastakkainasettelua. Eläkeläisten kerrotaan syövän lasten pöydästä. 80-90-luvulla syntyneet kertovat laman sävyttämästä sukupolvikokemuksestaan, joka on taloudellisilta vaikutuksiltaan ennen kokematon. Suurien ikäluokkien eläköitymisen pelättiin romuttavan työeläkejärjestelmämme. Vuonna 1995 eduskunta päätti ottaa käyttöön taitetun indeksin, joka merkitsee sitä, että eläkkeen kehitykseen vaikuttaa hintojen nousu 80 prosenttia ja palkkakehitys 20 prosenttia. Alun perin tilapäiseksi tarkoitettu ratkaisu on edelleen voimassa. Muutoksen aikaansaamiseksi kerättiin kansalaisaloite, jonka allekirjoitti yli 84 840 suomalaista. Näyttää siltä, että kansalaisaloitteilla ei ole läpimenomahdollisuuksia. Taitettu indeksi on merkinnyt sitä, että eläkkeiden ostovoima on jäänyt jälkeen yleisestä palkka- ja elintason noususta. Tavoitteena on ollut indeksi, joka huomioisi hintojen nousun 50 prosenttisesti ja palkkojen nousun 50 prosenttisesti. Eläkeläisten suhteellinen asema on heikentynyt. Tilanteesta on todettu, että Suomessa eläkeläiset köyhtyvät lakisääteisesti. Eläkkeet ovat jääneet jälkeen palkkakehityksestä yli 40 prosenttia. Nykyisen työeläkeindeksin voimassaoloaikana rahastot ovat yli viisinkertaistuneet. Nyt ne ovat yli 200 miljardia. Tasaisin väliajoin työeläkejärjestöt ovat esittäneet pelkonsa eläkerahastojen kuivumisesta. Siitä huolimatta rahastot kasvavat. Tulevasta talouden kehityksestä työeläkejärjestöt ja valtiovarainministeriö ovat esittäneet toisistaan poikkeavia ennusteita. Verotus kohtelee ankarammin työeläkkeitä. Niistä menee veroa 8–  9,25 prosenttia enemmän kuin palkkatulosta. Suurimmillaan ero on 1 500 euron eläkkeessä. Verotus on saatu näyttämään samalta kun siinä ei huomioida palkkatulosta meneviä vakuutusluontoisia maksuja; työttömyysvakuutusmaksu 1,6 prosenttia ja työeläkemaksu 6,15-7,65 prosenttia riippuen työntekijän iästä. Eläkeläisten verotus rikkoo yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Kunnissa on vuosittain leikattu vanhustenhuollon laitoshoidon määrärahoja, sillä kotihoidon on uskottu tuovan säästöjä. Tämän vuoksi vanhuksia on alettu säilöä kotona. Vielä vähän aikaa sitten hallitus oli valmis laskemaan laitoshoidon hoitaja mitoituksen 0,4. Paljastuneet kauheudet pysäyttivät tämän kehityksen. Kaatuneen hallituksen sote tavoite piti sisällään vanhustenhuoltoon yli 900 miljoonan säästö tavoitteen tuleville vuosille. Suomalaisten päättäjien välipitämättömyyttä ja väheksyvää suhtautumista vanhuksiin osoittaa se, että muissa pohjoismaissa käytetään vanhusten-huoltoon 2,2 prosenttia bruttokansatuotteesta. Jyväskylän yliopiston professori Teppo Kröger on laskenut, että Suomen pitäisi lisätä 1 miljardi, jotta Suomi saavuttaisi Pohjoismaisen tason. Valtion ja kuntien toimesta on toteutettu strateginen linjaus laitoshoidon minimoinnista ja kotihoidon lisäämisestä. Muutoksen seurauksia ei ole tutkittu. Laitoshoitoon tulevat ovat entistä huonokuntoisempia. Samaan aikaan kotihoidon kattavuus on professori Teppo Krögerin mukaan puolittunut 1990-luvun alusta nykyiseen vajaaseen 12 prosenttiin yli 75- vuotiaista. Päätöksenteossa on luotettu kuntien haluun ja kykyyn organisoida vanhuspalvelut laadukkaasti. Kunnissa, julkisella ja yksityisellä sektorilla, on katsottu ensisijaisesti rahaa. Muut arvot, kuten vanhojen ihmisten ihmisarvon kunnioittaminen, on jäänyt jalkoihin. Tilanteessa monet vanhukset jäävät vaille tarvitsemaansa hoivaa. Suomen Akatemian tutkimuksen mukaan hoivaköyhyys Suomessa on 26 prosenttia. Se tarkoittaa sitä, että apua ei saa ruuanlaitossa eikä lääkkeiden otossa. Monilla perustarpeet jäävät täyttymättä, kuten vessassa käynti, peseytyminen ja pukeutuminen. Hyvinvointivaltiomme loukkaa päivittäin vanhusten ihmisoikeuksia. Kalervo Sarha Masku