Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Sairaanhoitopiiri hyötyi sairaalauudistuksesta

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sai sekä taloudellista että toiminnallista hyötyä, kun se liitti kolme aluesairaalaansa osaksi Turun yliopistollista keskussairaalaa vuoden 2015 alusta lukien. Tällöin aluesairaaloista tuli Tyksin lähisairaaloita. Raportin mukaan muutoksesta saatiin noin 7,9 miljoonan euron välitön hyöty. Pääosin se syntyi lähisairaaloissa tarpeettomiksi käyneiden päivystysrinkien lopettamisesta ja vuodeosastopaikkojen vähentämisestä. Myös henkilöstömäärä väheni luonnollisen poistuman ja vapaaehtoisen muualle hakeutumisen seurauksena. Sittemmin erikoissairaanhoidon keskittämisen ja päivystysasetuksen seurauksena sairaanhoitopiirille on siirtynyt lisää potilaita ja syntynyt uusia velvoitteita, jotka ovat aiheuttaneet vuosien 2015–2019 välisenä aikana Tyksille noin 6,9 miljoonan euron lisäkulut.  Merkittävä osa sairaalauudistuksessa saadusta hyödystä on mennyt uusien hoitojen järjestämiseen, joka näkyy myös ulkokuntatulojen huomattavana kasvuna. Raporttia sairaanhoitopiirin hallitukselle esitelleen sairaalajohtaja Petri Virolaisen mukaan rahallisen hyödyn lisäksi on arvioitava myös toiminnallista hyötyä, mikä näkyy laadun paranemisena. – Toteutetut muutokset olivat kansallisen päivystysasetuksen ja leikkaustoiminnan keskittämisasetuksen seurausta ja niiden vaatimusten mukaisia. Päivystys- ja keskittämisasetus toivat myös uusia velvoitteita ja siksi muutosten vaikutusten arvioiminen ei ole yksiselitteistä. Arvioimme kuitenkin saaneemme piirin ulkopuolisilta maksajilta noin seitsemän miljoonan euron lisätulot, joihin tarvittavaa työtä emme olisi voineet tehdä ilman tätä toiminnan muutosta, Virolainen sanoo. Virolaisen mukaan Salon, Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloiden profiili muuttui merkittävästi uudistuksessa. Muutoksen seurauksena Loimaalla ja Vakka-Suomessa on lopetettu ympärivuorokautinen päivystys ja vuodeosastohoitoa vaativat leikkaukset. Saloon jäi ympärivuorokautinen yhteispäivystys ja leikkaustoimintaa, mutta synnytykset sekä lastentautien ja naistentautien vuodeosastotoiminta ovat sielläkin loppuneet. Vastapainoksi lähisairaaloissa on lisätty avoterveydenhuollon palveluita ja polikliinista kirurgiaa. Monilla erikoisaloilla potilailla on nyt aiempaa lyhempi matka lääkärin vastaanotolle tai polikliinisesti tehtävään toimenpiteeseen. Virolainen huomauttaa, että uudistuksella säästettiin myös rakennusinvestoinneissa. – Esimerkiksi Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloihin suunnitellut isot leikkaussaliremontit voitiin toteuttaa huomattavasti pienempinä. Salon sairaalahankkeessa erikoissairaanhoidon osuus on jäänyt selvästi alkuperäistä tarvetta pienemmäksi.