Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Museovirastolta tukea U:gin ja Rauman yhteishankkeeseen

Museovirasto on myöntänyt 35 000 euroa valtionavustusta Rauman museon ja Uudenkaupungin museon yhteishankkeelle. Hankkeen omarahoitusosuus on 10 000 euroa. Avustus myönnettiin museoiden innovatiivisiin hankkeisiin tarkoitetusta rahoituksesta. Hankkeessa on tavoitteena toteuttaa Uudenkaupungin ruutukaava-alueella ja Vanhan Rauman alueella osallistavaa kulttuuriperintötiedon keruuta. Tietoa kerätään avoimissa työpajoissa, mutta sitä on mahdollista lisätä tulevalle digitaaliselle alustalle myös omatoimisesti. Tarkemmat keruun teemat määritellään myöhemmin, mutta mahdollisia teemoja ovat esimerkiksi paikkojen nimet tai tarinallistaminen. Kerättävä aineisto voi olla tarinoita, muistelmia, valokuvia tai videoita. Aineisto tallennetaan museoiden kokoelmiin tulevaa käyttöä varten. Avustuksen myötä hankkeeseen pystytään palkkaamaan työntekijä 12 kuukauden ajaksi. Hanketyöntekijä tulee olemaan vastuussa paikallisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä yhdessä museoiden henkilökunnan kanssa, sekä kerätystä aineistosta ja sen prosessoimisesta. Hankkeessa kerätystä aineistosta on mahdollista tuottaa esimerkiksi verkkonäyttely tai digitaalinen opastuskierros. Tämän hankkeen myötä Uudenkaupungin ja Rauman museot aloittavat uudenlaista yhteistyötä. Pienemmille museoille yhteistyö ja hankkeet ovat hyvä keino kokeilla ja kehittää uusia toimintatapoja