Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Mihin menet Mynämäki?

Me allekirjoittaneet Mynämäen kunnan päättäjät kannamme syvää huolta Mynämäen kehityssuunnasta. Kunnassamme on päivitetty arvot ja strategia. Arvomme ovat: vastuullisuus, avoimuus, uudistuminen ja kestävä luontosuhde. Strategiassa mm. palvelut tehokkaasti järjestettyjä ja uudistuvia, toiminta kustannustehokasta, lainamäärä pysyy alle valtakunnan keskiarvon ja veroprosentit eivät ylitä Varsinais-Suomen maakunnan kuntien keskiarvoa. Päivitettyjä, yhdessä laadittuja, valtuuston hyväksymiä arvoja ja strategiaa tulee noudattaa. Nämä yhdessä laaditut ohjenuorat eivät kuitenkaan tunnu sitovan kaikkia päättäjiä. Päättäjille on pidetty ns. iltakouluja eri asiantuntijoiden toimesta, jotka ovat objektiivisesti tuoneet esille pysäyttäviä talouslukuja. Lokakuussa 2018 kunnan päättäjille kävi puhumassa edustajat kuntaliitosta. ”Kuntatalous on pitkällä aikavälillä tasapainossa, kun vuosikate riittää poistoihin, ja poistot vastaavat keskimääräistä vuosittaista korvausinvestointien tasoa. Päivitetyn ennusteen mukaan kunnan vuosikate on koko ennustejakson 2018-2024 negatiivinen.” Lisäksi on jo päätetty, sekä päätöksentekoa odottamassa, isoja miljoonien investointeja niin kunnalla itsellään kuin kunnan omistamilla tytäryhtiöillä, jotka pystyvät investoimaan vain kunnan takauksilla. Investointien toteutusta ja aikataulua ei kuitenkaan suunnitella kokonaisuutena, vaan päätökset investoinneista viedään valtuustossa pienellä enemmistöllä väkisin läpi erillisinä, suunnittelematta kokonaisuutta pitkälle tulevaisuuteen. ”Kunnan talous on lähtötilanteessa vesilaitoksen yhtiöittämisen ansiosta kohtuullisessa tasapainossa. Vuosikate on viime vuosina riittänyt poistoihin ja lainakanta sekä tuloveroprosentti ovat kohtuullisella tasolla. Menojen voimakkaan kasvun johdosta kunnan talous kuitenkin heikkenee merkittävästi lähivuosina.” Vesilaitoksen yhtiöittämisestä saatu hyöty on tällä menoilla kolmen vuoden aikana menetetty, mitäs sitten? Myydäänkö yhteinen omaisuus pois ja päästään taas pari vuotta eteenpäin? Kunnan talouden kannalta on ensivaiheessa kriittistä, että vuosikate saadaan lähiaikoina positiiviseksi. Tämä edellyttää Kuntaliiton ennusteen ja muutetun talousarvion perusteella noin 1,1 – 1,5 miljoonan euron vuosittaista sopeutustarvetta vuosina 2019-2020. Tätä seuraavina vuosina sopeuttamistarve on vielä suurempi. Kuntaliitosta saatu lausunto, josta suoria lainauksia, ei ole vain jonkun mielipide, oma ajatus, vaan sen ovat tehneet puolueettomat kuntaliiton asiantuntijat. Realistisia lukuja ei joko nähdä tai halutaan tarkoituksellisesti tulkita väärin yltiöoptimistiseen suuntaan, vaikka talouskehitys, asukas- ja oppilasmäärä kertovat toista kieltä. Tuudittaudutaan siihen, että kun sote tulee (tuleeko ja milloin?), lähtee suuri kustannuserä pois ja kunta voi hyvin eikä omaa toimintaa tai rakenteita tarvitse tarkastella tai muuttaa. Tämä on mielestämme enemmänkin puoluepolitiikkaa kuin vastuullista kuntapolitiikkaa. Nyt koko sote on kaatunut, joten tätä korttia ei enää ole. Asukasmäärä on laskenut joulukuu 2008 – joulukuu 2018 välisenä aikana 261 asukkaalla. Oppilasmäärä perusopetuksessa on viimeisen 10 vuoden aikana laskenut noin 200:lla ja oppilasmääräennuste edelleen laskeva. Tämä ei ole ainoastaan Mynämäen ongelma, vaan valtakunnallinen trendi, joten edes muuttoliikkeestä ei ole odotettavissa pikaista apua oppilasmäärän kasvattamiseen. Mynämäellä 2019-2024 välisenä aikana oppilasmäärä laskee ennusteen mukaan 84 oppilaalla. Vuonna 2024 oppilaita perusopetuksessa yhteensä 688, joista Laurin koulussa 476 oppilasta. On vakavasti mietittävä, tarvitseeko tulevaisuudessakin 212 oppilasta peräti kuusi erillistä koulua? Oppilasmäärällä on myös suora vaikutus valtiolta saatavaan tukeen, joten myös kunnan tulopuoli tulee laskemaan. Olemme saaneet kuulla, miten nyt panostetaan markkinointiin, asukasmäärä lähtee nousuun ja varsinais-suomen positiivinen rakennemuutos tulee näkymään meilläkin. Miksei mitään näy? Miksi Mynämäki ei houkuttele vuokra-asuntorakentajia? Koska paperilla haluamme olla kehittyvä, nykyaikainen ja houkutteleva kunta, mutta päätöksenteon hetkellä osa päättäjistä haluaa tehdä kaiken kuin ennenkin, rakenteita ei haluta muuttaa. Samalla pääkonseptilla on menty, ei vain vuosia vaan jopa vuosikymmeniä. Näemme Mynämäessä valtavasti potentiaalia. Meillä on valtavasti positiivisia tekijöitä, mm. luonto, sijainti, palvelut. Asukasluku valitettavasti laskeva, joten helpostikin voi todeta, että se mitä päätöksenteossa on pitkään pidetty vetovoimana, ei kuitenkaan ole vuosien saatossa tuonut odotettua muuttovirtaa. On siis katsottava uudella, toisenlaisella tavalla. Meillä päättäjillä tulee olla muita ratkaisuja talouden parantamiseen kuin lyhytnäköisesti veroprosentin nosto tai lomautukset. Näiden tulee olla ne aivan viimeisimmät keinot, kun kaikki muu on jo tehty. Myöskään lainamäärää ei voi olla jatkuvasti kasvattamassa. Kuten kotitalouksissa, on myös kunnan maksettavaa lainaa takaisinkin. Olemme peräänkuuluttaneet viranhaltijoilta esityksiä kunnan kehittämiseen ja talouden tasapainottamiseen, ja saaneetkin niitä. Nyt olisi oltava poliittista uskallusta tarttua näihin ehdotuksiin ja tehdä pysyviä rakenteellisia uudistuksia. Me allekirjoittaneet haluamme säilyttää Mynämäen itsenäisenä kuntana, kehittää sitä ja tehdä ennen kaikkea vastuullista politiikka silmät auki, realiteetit tunnustaen.   Mynämäen SDP:n kunnanvaltuutetut: Eriksson-Tolkki Vilhelmiina, Haanperä Kirsi, Laitinen Taina, Nikkilä Sami, Randell Miika Mynämäen Kokoomuksen valtuustoryhmä Mynämäen Vasemmistoliiton kunnanvaltuutetut: Rautiola Leena, Tamminen Ari