Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Maskuun kaivataan osallistavampaa toimintakulttuuria

Maskun hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Kirsi Siira ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja Rene Ahonen haluaisivat Maskun kuntaan osallistavampaa toimintakulttuuria, enemmän vuoropuhelua kunnan ja kuntalaisten välille. Jos tahtoa löytyy, keinoja siihen löytyisi monia. Yksi väylä olisi kuulla nuorisovaltuustoa, vanhusneuvostoa ja vammaisneuvostoa. Jotta ne pääsisivät laajemmin kuultavaksi asioiden valmisteluun, niille tulisi saada läsnöolo- ja puheoikeus lautakuntien kokouksiin. Tällä hetkellä se toteutuu vain hyvinvointilautakunnassa, jonka kokouksissa on mukana nuorisovaltuuston ja vanhusneuvoston edustaja. – Vuoropuhelu neuvostojen edustajien kanssa on sujunut hyvin, ja olemme saaneet heiltä hyviä ideoita ja ajatuksia. Osallisuus yleisesti ottaen edistää tasa-arvoisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä saa myös yhteistä innostustakin enemmän aikaan, Siira kannustaa.   Nuorisovaltuusto on toiminut Maskussa vasta vuoden verran. Rene Ahosen mukaan se on otettu hyvin vastaan, ja erittäin hienona hän pitää sitä, että hyvinvointilautakunta otti heti edustajan kokouksiinsa mukaan. – Siellä on saatu hyvää kokemusta. Olemme oppineet vaikuttamisen perusteet ja päässeet myös vaikuttamaan. Meistä on mielestäni tullut varteenotettava toimija Maskussa, Ahonen toteaa. Hän muistuttaa, että vaikka lautakunnissa jokin käsiteltävä asia ei suoranaisesti koskisikaan nuoria, nuorilla voi olla niihinkin hyviä ajatuksia eri näkökulmasta. Kun kunnanvaltuutettujenkin keski-ikä alkaa olla melko korkea, olisi nuorten mukaan ottaminen Siiran mielestä yksi keino saada nuoria innostettua mukaan politiikkaan jatkossakin. Parannettavaa tilanteessa on, sillä Ahonen toteaa kuulleensa nuorten ajattelevan, että politiikka on ”keski-ikäisten setämiesten temmellyskenttä”. – Nyt meillä nuorilla olisi mahdollisuus muuttaa sitä.   Kuntalaisen mahdollisuudet vaikuttaa ovat Rene Ahosen mielestä yllättävän pienet ja tehty vaikeaksi. Kunnan toimintakulttuuria kuvaa hänen mielestään hyvin kommentit, jotka tulivat esiin nuorisovaltuuston taannoin järjestämässä paneelikeskustelussa. Yksi panelisti totesi, että jos nuoret haluaa päätöksentekoon vaikuttaa, heidän pitää mennä kunnan nettisivuille lukemaan pöytäkirjoja. Toiselta tuli tyrmäys ja huomautus siihen, että kyllä tiedottamisen pitäisi toimia niin päin, että kuntalaisille tiedottamisen pitää lähteä kunnasta. Ahosen mielestä asioista tulee keskustella mahdollisimman laajasti ennen päätöksentekoa. – Jos olisin itse päättäjä, näkisin sen työn helpommaksi, kun on käytettävissä laajalti mielipiteitä. Ja kun asian kyseenalaistaa ainakin kerran, lopputuloksesta tulee parempi. Nuorisovaltuusto esimerkiksi olisi halunnut olla mukana urheiluluokka-asian valmistelussa, koska olivat mukana myös 190 henkilön allekirjoittamassa kuntalaisaloitteessa, mutta heitä ei kuultu.   Kunnan sisäisestä viestinnästä puuttuu jonkinlainen kuntalaiskanava. Sellaisen voisi Rene Ahosen mielestä kehittää vaikka jo olemassa olevaan sähköiseen Masku-mobiiliappiin, joka tällä hetkellä toimii lähinnä kunnan häiriöviestien välittämisessä. – Jo ennen nuorisovaltuustoon tuloanikin olen kaivannut päättäjien suoraa kontaktia kuntalaisiin, koska kuntalaisilta tulee hyviä ideoita, Ahonen toteaa. – Kuntalaiskanavan pitäisi olla sellainen, jossa kuntalaiset pääsevät aidosti vaikuttamaan. Tietenkään kaikkia ideoita ei voi aina toteuttaa, mutta tärkeintä on kuntalaisten kuuleminen ja yhteistyöhön koko kunnan kehittäminenkin perustuu, Siira lisää. Päättäjiltä he toivovat rohkeutta heittäytyä kommentoimaan esimerkiksi sosiaalisen median ryhmissä. – Siellä esitetään paljon kysymyksiä, joihin päättäjillä olisi vastauksia. Oikean tiedon antaminen usein estäisi myös sellaista someraivoa, Ahonen muistuttaa.   Rene Ahonen näkee Maskussa loistavat mahdollisuudet ja resurssit vuorovaikutteisempaan kuntaan, nyt se vain pitäisi realisoida. Hän näkee sen myös valtiksi, kun kuntaan halutaan uusia asukkaita. – Osallistava kunta on ainakin omasta mielestäni tosi houkutteleva. Kyllä mieluiten muuttaisin kuntaan, josta tiedän että siellä minun ääntäni kunnellaan.