Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Sybimarin raikastusvedet aiheuttavat huolta Uudessakaupungissa

Uudessakaupungissa toimiva Ykskoivun ympäristöyhdistys on huolissaan asuinalueensa rantavesien tilasta. Noin 15 vuotta vanhan asuinalueen lähivedet ovat asukkaiden mukaan rehevöityneet selvästi. Erityistä pelkoa asukkaat tuntevat Sannolla kalankasvatusta harjoittavat Sybimarin laajennussuunnitelmista. Sybimarin suhteen asukasyhdistyksen pelot liittyvät erityisesti niin sanottuihin raikastusvesiin. Sybimarilla on lupa johtaa ne Mourunojaan, josta ne valuvat Vienojan kautta Kasarminlahteen ja siitä Ykskoivun viereiseen Matalanpuhtiin. Asukasyhdistys on valittanut Sybimarin saamista ympäristöluvista ja sille myönnetyistä toiminnan aloittamisluvista. Yhdistyksen lisäksi luvista ovat valittaneet yksityishenkilöt. Asukasyhdistys järjesti yhdessä Uudenkaupungin ympäristöyhdistyksen kanssa viime viikolla Ympäristöillan. Paikalla oli lisäksi muun muassa kaupungin vt. ympäristöpäällikkö Seija Niskala . Sybimarinkin edustaja oli kutsuttu, mutta yritys ei halua lupaprosessin ollessa kesken keskustella asiasta. Sybimar lupasi kyllä osallistua omalla osuudellaan laadittavan alueen käyttö- ja suojelusuunnitelman kustannuksiin, joka on jo ympäristöluvankin määräyksissä. Raikastusvesien johtamiseen Mourunojaan on Sybimar saanut aikanaan suullisen luvan Aluehallintovirastosta (Avi) ja myös valituksen alaisessa uudessa luvassa yhtiölle on annettu lupa johtaa raikastusvedet Mourunojaan. Raikastusvedet tulevat ulkoaltaasta, jossa kasvatettuja kaloja pidetään jonkin aikaa ennen niiden lähettämistä jatkojalostukseen. Kaloja ei altaassa ruokita, mutta ne tuodaan sinne kasvatusaltaasta putkea pitkin ja samalla mukana tulee ravinteita ja lisäksi kalat kyllä ulostavat virkistysaltaaseen vaikka eivät siellä enää ruokaa saakaan. Raikastusvesien pitoisuudesta ei ole puolueetonta tutkimusta, mutta Seija Niskalan referoimassa alueen vesien tarkkailuraportissa todetaan pitoisuuksien ojassa nousseen selvästi vuoden 2014 jälkeen, jolloin Sybimar aloitti raikastusvesien johtamiseen ojaan. Ympäristöyhdistyksen puheenjohtaja Antti Karlin muistutti myös, että kalankasvatuksen lisääminen kasvattaa raikastusvesien määrää ja se taas huuhtoo vanhoja ravinteita lisääntyvässä määrin mukaansa ja saattaa aiheuttaa ongelmia myös muun muassa rautatiesillalle. Kasarminlahti olisi mataluutensa ansiosta hyvä suodatusallas ravinteille, jotta ne eivät pääse mereen. Tällä hetkellä lahden läpi on kaivettu oja, jota pitkin kaikki epäpuhtaudet pääsevät suoraan mereen, vaikka virtaus ei suuri olekaan. Sybimarilla on myös tarkoitus rakentaa oma jätevedenpuhdistamo ja se on hakenut myös sen puhdistamien vesien johtamista Mourunojaan, mutta tästä vaatimuksesta Sybimar on luopumassa.