Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Museovirastolla uusi ilmoituspalvelu arkeologisille löydöille

Museovirasto on ottanut käyttöön uuden ilmoitus- ja palautepalvelu Ilpparin, jonka kautta kansalaisten on mahdollista ilmoittaa löytämiään arkeologisesti kiinnostavia esineitä Museovirastolle. Ilppari löytyy Museoviraston Kulttuuriympäristön palveluikkunasta, www.kyppi.fi/ilppari. Ilmoituspalvelulla halutaan vahvistaa kansalaisten mahdollisuutta osallistua yhteisen kulttuuriperintötiedon kartuttamiseen. Kansalaisten tekemien löytöjen määrä moninkertaistui 2010-luvun alussa metallinetsinharrastuksen suosion myötä. Viimeisen viiden vuoden aikana Museoviraston arkeologisiin kokoelmiin on toimitettu vuosittain noin 2000‒3000 kansalaisten tekemää esinelöytöä.   Verkossa toimiva ilmoituspalvelu korvaa sähköpostilla tehtävät löytöilmoitukset sekä paperisen kysymyslehden, jonka avulla löydöistä ja löytöpaikoista on kerätty lisätietoa. Ilpparin tavoitteena on kerätä mahdollisimman yksityiskohtaisia tietoja löydöistä, löytöpaikoista ja löytöhetkistä. Ilmoittajan omat havainnot löytöpaikasta ja sen olosuhteista ovat löydön arvioinnin kannalta aina olennaisen tärkeitä. Kirjautumalla ilmoituspalveluun löydön ilmoittaja voi seurata muun muassa tunnistamiseen ja löydön lähettämiseen liittyviä toimenpiteitä kohta kohdalta. Lisäksi palvelussa on mahdollista käydä ilmoituskohtaisesti keskustelua viranomaisen kanssa.   Muinaismuistolain mukaan vähintään sata vuotta vanha maasta löydetty esine, jonka omistajaa ei tiedetä, tulee ilmoittaa ja toimittaa löytöpaikkaa koskevin tiedoin Museovirastoon.